Poděkování

Rodině Delevičové za dar - kancelářské potřeby - škole.Novinky