Poděkování

Tereze Gafně Váňové za poskytnutí didaktických pomůcek pro MŠ.

Rodině Yakovlevových za množství oděvů a bot pro bazárek ve školce.

Paní Liškové za oblečení a obuv pro dětský bazar ve školce.

Lucii Hall za věnování domečku do školky.Novinky