Poděkování

Ve dnech 20.5.–24.5. naši školu navštívili studenti z Istanbulu a Říma a zúčastnili se tak druhé části našeho společného projektu. V souvislosti s tím bychom rádi poděkovali:

Panu Davidu Bohbotovi za zajištění dopravy studentů z letiště do školy a ze školy na letiště.

Paní Dr. Anně Harvánkové za provázení po Hradčanech a Starém městě bez nároku na honorář.

Židovskému muzeu v Praze, jeho řediteli Dr. Leo Pavlátovi a paní Mgr. Zuzaně Pavlovské za volný vstup do objektů muzea a zajištění dvou průvodkyň.

Wittmann Tours a paní Sylvii Wittmannové za organizaci výletu do Terezína a provádění bez nároku na honorář.

Řediteli Památníku Terezín panu Dr. Janu Munkovi za zajištění volného vstupu do objektů Památníku Terezín.

Především děkujeme všem rodinám, které u sebe zahraniční studenty ubytovaly.Novinky