Poděkování

Děkujeme panu Jakubovi Švábovi za zapůjčení šabatové platy na školní adaptační kurzy.Novinky