Poděkování

Děkujeme štědrým sponzorům - rodině Bohbotových, Kirschnerových a Rebibo za sponzorský dar na zakoupení stromu pro Lauderovy školy. Krásná vzrostlá lípa byla zasazena v Belgické ulici před školou v pondělí 27. 4. u příležitosti školních oslav 61. výročí založení státu Izrael.


Novinky