Poděkování

Lauderovy školy a zvlášť 3. třída základní školy děkuje za sponzorský dar paní Ester Zazashvili.


Novinky