Poděkování

Družina opět děkuje za sponzorský dar panu Davidu Bohbotovi. Dalším sponzorským darem bylo sportovní náčiní - míče, líný tenis aj od pí Gulinové a pana Landy


Novinky