Platby v jídelně

na měsíc prosinec


dopolední svačiny = 256 Kč  odpolední svačiny = 432 Kč
obědy = 256 Kč  celkem 944 Kč


1. stupeň: svačiny = 272 Kč   obědy = 496 Kč   celkem 768 Kč
2. supeň:  svačiny = 320 Kč   obědy = 576 Kč   celkem 896 Kč

G
nižší G:  svačiny = 320 Kč   obědy = 576 Kč   celkem 896 Kč
vyšší G: svačiny = 320 Kč   obědy = 640 Kč   celkem 960 Kč

Platby probíhají převodem z účtu.

Číslo účtu: 35-8868349/0800
Variabilní symbol = "1" a "datum narození dítěte"
(např. 27. 9. 2001, den, měsíc, rok - VS = 1270901)Novinky