Platby v jídelně

na měsíc květen


dopolední svačiny = 352 Kč  odpolední svačiny = 352 Kč
obědy = 594 Kč  celkem 1 298Kč


1. stupeň: svačiny = 374 Kč   obědy = 682 Kč   celkem 1 056 Kč
2. supeň:  svačiny = 440 Kč   obědy = 792 Kč   celkem 1 232 Kč

G
nižší G:  svačiny = 440 Kč   obědy = 792 Kč   celkem 1 232 Kč
vyšší G: svačiny = 440 Kč   obědy = 880 Kč   celkem 1 320 Kč

Platby probíhají převodem z účtu.

Číslo účtu: 35-8868349/0800
Variabilní symbol = "1" a "datum narození dítěte"
(např. 27. 9. 2001, den, měsíc, rok - VS = 1270901)Novinky