Platby v jídelně

Platby v jídelně

Platby probíhají převodem z účtu (příp. hotově u vedoucí školní jídelny).

Variabilní symbol = "1" a "datum narození"
(např. 27. 9. 2001, den, měsíc, rok - VS = 1270901).
Číslo účtu: 35-8868349/0800

ZŠ a G

1. st.    obědy = 546 Kč   svačiny = 357 Kč   celkem = 903 Kč

Ngym   obědy = 630 Kč   svačiny = 420 Kč   celkem = 1050 Kč

Vgym   obědy = 714 Kč   svačiny = 420 Kč   celkem = 1134 Kč

obědy = 462 Kč   sv. = 336 Kč  odp. sv. = 336 Kč celkem = 1134 KčNovinky