Platby v jídelně

Platby v jídelně

Platby probíhají převodem z účtu (příp. hotově u vedoucí školní jídelny).

Variabilní symbol = "1" a "datum narození"
(např. 27. 9. 2001, den, měsíc, rok - VS = 1270901).
Číslo účtu: 35-8868349/0800

ZŠ a G

1. st.    obědy = 494 Kč   svačiny = 323 Kč   celkem = 817 Kč

Ngym   obědy = 570 Kč   svačiny = 380 Kč   celkem = 950 Kč

Vgym   obědy = 646 Kč   svačiny = 380 Kč   celkem = 1026Kč

obědy = 418 Kč   sv. = 304 Kč  odp. sv. = 304 Kč celkem = 1026 KčNovinky