Platby v jídelně

Platby probíhají převodem z účtu (příp. hotově u vedoucí školní jídelny).

Variabilní symbol = "1" a "datum narození" (den, měsíc, rok - př. 230899).
Číslo účtu: 35-8868349/0800

přesnídávka  oběd  svačina  celkem

MŠ  285 Kč  380 Kč  285 Kč  950 Kč

1. stupeň  304 Kč  456 Kč      760 Kč

2. stupeň  361 Kč  532 Kč    893 Kč

gymnázium  361 Kč  608 Kč  969 KčNovinky