Platby v jídelně

Od školního roku 2010/2011 se nevydávají složenky!
Platby probíhají převodem z účtu (příp. hotově u vedoucí školní jídelny).

Variabilní symbol = "1" a "datum narození" (den, měsíc, rok - př. 230899).
Číslo účtu: 35-8868349/0800

Za měsíc říjen se zaplatí: 19 pracovních dnů

                            přesnídávka       oběd          svačina         celkem

– MŠ                       285  Kč        380 Kč          285 Kč          950 Kč
– 1. stupeň              304 Kč         456 Kč                              760 Kč
– 2. stupeň              361 Kč         532 Kč                              893 Kč
– gymnázium            361 Kč         608 Kč                              969 Kč


Novinky