Pesachová dílna

Židovská výchova, E.Jerochim

Ve čtvrtek 6. 4. se první patro školy proměnilo v minipekárnu macesů i s její tradiční pesachovou vůní, kterou zná ten, kdo někdy navštívil pekárnu macesů v Izraeli. Celé patro tak vonělo atmosférou svátku, která se tak okamžitě zmocnila dětí a každého, kdo se jen přiblížil. Vlastnoručně vyváleny, prodírkovaný a upečený maces v kamenné speciální minipeci vzbuzoval u každého malého "pekaře" pravé nadšení a radostné očekávání nadcházejícího svátku.

Tento prožitek byl navíc umocněn krásnou maketou, kterou vyrobily děti prvního stupně v hodinách židovské výchovy, a která diváka názorně i za pomoci fantazie, kterou též probouzí, přenese do Egypta i s jeho pyramidami, palmami, ale i faraónem a těžce pracujícími otroky pod biči egyptských dozorců. Naštěstí je na ni znázorněno i vysvobozeni a odchod z otroctví, Mojžíš se svou holí a rozdělené moře do dvou velikých valů vody, mezi nimiž suchou nohou přechází děti Izraele z otroctví ke svobodě. Částí dílny byl i výklad a předvedení surovin, které jsou chamec a těch, které jsou košer pro Pesach a co je vlastně maces. Děti samy určovaly, co kam patří. A nakonec loutkové divadlo, které dětem zahrála pí. Jerochim, která též celou pesachovou dílnu připravila a s dětmi realizovala. Představení nás zavádí očima dětí do Egypta a umožní dětskému diváku prožít, co tam prožívaly tehdy i děti, a vážně, ale i s notnou dávkou humoru nás postavičky dětí Cipi a Josi, ale i židovští otroci David a Jaakov, Faraon a jeho sluha Machmud , teta Ráchel s nově narozeným chlapečkem, a jiní včetně Mojžíše provedou postupně různými situacemi charakteristickými pro otroctví v Egypte, až po konečnou scénu, kdy faraón konečně žádá Mojžíše, aby už se svým lidem odešel, protože se bojí umřít jako prvorozený. Děti si tak mohly představit trápení, které prožily děti Izraele v otroctví, ale i pevnou viru židovského lidu ve vysvobozeni děti se zasmály u egyptských ran, kdy např. vody se proměnily v krev a bezradný faraón {který nechce pít ráno "červené kafe" posílá Machmuda do země Goshen k dětem Izraele pro vodu, ale když ji pije Machmud, mění se stale v krev. aj.

Zdařile a příjemně prožité dopoledne dětem bude připomínat i diplom v podobě kulatého ručního macesu, který pro děti připravila Cila Jerochim, madricha kroužku hebrejštiny, a který potvrzuje jeho držiteli vlastnoruční upečení macesu. Spokojené tváře dětí mluvily za své. Škoda jen, že tak mnoho dětí tento týden ulehlo s chřipkou a nemohlo se jich tak tohoto pesachovou a sváteční náladou nabitého a inspirujícího dopoledne zúčastnit více. Proto se pokusíme alespoň představení ještě zopakovat i po svátku Pesach. Všem košer a veselý Pesach!!!



Novinky