Otevření škol

Vážení rodiče, vážení studenti,

MŠMT poskytlo metodiku pro fungování školek do konce školního roku 2019/20, pro rozjezd 1. stupně ZŠ od 25. 5. a pro maturanty i deváťáky od 11. 5. 2020. Níže vždy popíšu stručně jednotlivé stupně, k nim přiložím odkazy na materiály/metodiky MŠMT.

U MŠ jde o hotový koncept, víceméně budeme pokračovat jako dosud. U ZŠ jde o model fungování z hlediska hygieny, nicméně reálný model bude upřesněn poté, co budeme znát Vaše odpovědi na dotazník, který je součástí tohoto textu. U maturantů se nepojede dle rozvrhu, ale dle dohody jednotlivých vyučujících se studenty. Máme 15 maturantů, tedy překročení maximálně přípustného počtu není možné. U deváťáků bude i nadále pokračovat výuka online, jen k matematice a češtině připravíme v následujícím týdnu návrh prezenčního bloku – přípravy na přijímací zkoušky.

Berte toto jako úvodní informace, ještě se jistě mnohé bude dolaďovat, ale konečně máme k dispozici konkrétnější kroky a pravidla.

Děkuji za důkladné čtení. A za to, že jste celou dobu s námi.

Přeji hezký den.

Petr Karas

Dotazník pro rodiče 1. stupně ZŠ

Prosím nejdříve o přečtení níže uvedených informací. A na jejich základě o vyplnění dotazníku.

https://docs.google.com/forms/d/1g86VzsriWZEC2G9NYVF2zosZIAATJjstVjsWjAkrs4E/viewform?edit_requested=true

Mateřská školka

- jako dosud

- přísnější pravidla ohledně úklidu a hygieny – dodržíme, máme připraveno

- děti a učitelé nemusí mít roušky

- rodiče při příchodu a v šatně by roušky měli nosit (dle metodiky)

- za každé dítě rodič podepíše čestné prohlášení – ZDE ke stažení, případně ve školce

- více v metodice k MŠ – ZDE

Základní škola – 1. stupeň

- od 25. května, prezenční výuka bude dobrovolná

- pojedeme dle rozvrhu, akorát s jedním vyučujícím – tedy zatím nebude He/Aj, tělocvik zakázán

- skupiny do 15 dětí – předpokládáme, že budou standardní třídy, do limitu se vejdeme

- ranní družina nesmí být

- odpolední družina – JEN pro 1.–3. třídu, bez výjimek – striktně dle tříd – v oddělených učebnách

- stravování – bude zajištěno

- roušky ve třídě nebudou muset být, ve společných prostorách ano – zajistí zákonní zástupci (máme rezervní a pro zaměstnance)

- přísnější pravidla ohledně úklidu a hygieny – dodržíme, máme připraveno

- rodiče nesmí vstupovat do budovy (odpolední vyzvedávání řešíme s ostrahou)

- za každé dítě rodič podepíše čestné prohlášení – ZDE ke stažení, případně rozdá třídní

- více v metodice k ZŠ – ZDE

Gymnázium a 2. stupeň ZŠ

- zatím nic o tom, že by šlo obnovit prezenční studium do prázdnin

- maturanti od 11. 5. mohou do školy, totéž 9. třída – ale ani jedna ne dle klasického rozvrhu – viz výše

- prezenční výuka bude dobrovolná

- roušky ve třídě nebudou muset být, ve společných prostorách ano – zajistí zákonní zástupci

- za každého žáka rodič podepíše čestné prohlášení, maturanti podepisují sami – ZDE ke stažení

- více v metodice k maturitním a devátým třídám – ZDE a ZDENovinky