Oslava svátku Tubišvat

Letošní oslava svátku byla celá připravena rodiči. Několik maminek se pravidelně scházelo, aby pečlivě a hlavně zajímavě připravily dílny pro děti na celém prvním stupni. V minulém roce podobnou dílnu uskutečnily maminky ve druhé třídě. Již několik dnů před Tubišvatem děti mohly na dveřích svých tříd číst oznámení o chystané tubišvatové party. A měly se na co těšit. Ve středu 8. 2. vše vypuklo. Jednotlivé dílny nesly název: Malí vědci, Křížovky a rébusy, Namaluj svůj strom, Jaký jsi a Zasaďte svůj strom.

Všichni jsme se sešli ve školní družině, kde na začátku děti byly oceněny diplomy, které dostaly za příspěvek na stromy Izraeli společnosti KKL. Po krátkém úvodu maminky zahrály scénku na téma: „Proč slavíme tento svátek.“ Poté každá třída zazpívala či zahrála písničku, kterou se naučily v hodinách židovské výchovy a hebrejštiny. Děti pak v jednotlivých dílnách zkoumaly půdu a pod mikroskopem všechny drobné živočichy, které je v půdě možné najít, malovaly a sázely vlastní třídní strom, řešily zajímavé rébusy, křížovky. V dílně „Jaký jsi,“ měly vystřihnout lístek a napsat, čeho si na sobě cení a čím jsou jedinečné. Jako asistentky maminkám pomáhaly třídní učitelky dětí. Na závěr rodiče pro všechny připravili zpěvníky a společně zazpívali sváteční tubišvatové písně. Děkujeme za opravdu pěkný den. Všichni jsme se shodli, že v této tradici budeme pokračovat. Díky patří zejména paní Ester Ben Perets, Barbaře Aran, Ljube Yakovlev, Michaele Marksové, Michaele Efrati, paní Gracerové, paní Leňové a paní Enav Or Gordon.Novinky