Oslava svátku Tu bišvat

23. ledna 2008 jsme ve škole oslavili tradiční svátek Tu bišvat. Tentokrát se oslavy zúčastnili i zástupci českého KKL, kterým naši žáci předali vybrané peníze na výsadbu nových stromů v Izraeli.

Během oslav každá ze tříd představila své pojetí svátku, stromů, přírody a Izraele.

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto FotoNovinky