Novoroční dopis ředitelky školy

Vážení a milí žáci a studenti, rodiče, kolegové a příznivci,

 

na konci roku bychom měli bilancovat, co se nám povedlo, co jsme zkazili, a hlavně, čeho chceme dosáhnout a čeho se chceme vystříhat.

Minulý rok jako celek mohu zvažovat  po stránce osobní, ale na Lauderových školách dnes působím právě 110. den.

Za tu dobu se u nás změnilo mnohé – zásadně jsme přetvořili výuku angličtiny a hebrejštiny, upravili jsme i pojetí a strukturu výuky židovské výchovy.  Věříme, že tyto změny povedou k dobrému. Na konci příštího roku to budete moci posoudit Vy, kterých se to nejvíce týká:  žáci, studenti a rodiče.

Snažili jsme se i školu zkrášlit a vylepšit – zatím to není ještě hotové, některé práce pokračují, ale doufáme, že se Vám pak ve škole bude líbit a že v ní budete trávit čas nejen povinně, ale rádi zůstanete v knihovně, počítačové učebně nebo na hřišti.

Nemohu-li zatím udělat závěr, co jsme zkazili nebo co se nám povedlo, mohu alespoň říct, čeho chceme dosáhnout:

Chtěli bychom, aby se žáci Gur Arje cítili ve škole dobře a aby získali takové vzdělání, aby úspěšně složili zkoušky na střední školy, které si vybrali, a mohli pokračovat v rozvíjení svých zájmů a svých individuálních schopností.

Z Gymnázia Or Chadaš bychom skutečně chtěli udělat světlo vzdělanosti, na které se budou hlásit nadaní žáci a které budou opouštět mladí vzdělaní lidé s pevným charakterem, které všechny univerzity s radostí přijmou jako nadějné a úspěšné studenty a později absolventy.

Na druhé straně se chceme vystříhat diktátorské přísnosti či naopak bezbřehé toleranci – rádi bychom se stali partnery rodičů i žáků, pro které bychom rádi byli průvodci, nikoli biřici.

 

Dovolte, vážení a milí, abych Vám na závěr popřála dobrý rok, plný přátelských setkání a životních radostí.


Kateřina Dejmalová

ředitelka školyNovinky