Návštěva zástupců ORTu

25 zástupců ORTu (The Word ORT Executive Commitee), kteří mívají v Praze pravidelná jednání; dále pan G.Bán, předseda Lauderovy nadace v Evropě, doprovázený Dr. L. Pavlátem.

 

Návštěvníci zhlédli ukázku dětské opery Brundibár, kterou zazpíval školní sbor Lvíčata pod vedením Pavly Vondráčkové-Jahodové, podívali se do několika tříd a nakonec odhalili pamětní desku nad dveřmi počítačové pracovny. Tuto pracovnu Lauderova nadace spolu s ORTem v loňském roce vybavila počítači i nábytkem.Novinky