Návštěva rabína Greenberga a S. Dubowského

Autoři dokumentu Trembling before G-d pojednávající o homosexuálních židech v ortodoxních komunitách navštívili 27, března Lauderovy školy. Režisér Sandi Dubowski se studentům gymnázia svěřil, co mu natáčení dokumentu přineslo a jak jej pětiletá spolupráce s rabínem Greenbergem vrátila zpět k judaismu. Rabín Greenberg objasnil studentům pojetí sexuality v Tóře a úpřímně odpovídal na dotazy studentů. Velmi si ceníme, že si pan Dubowski s panem rabínem udělali na naše studenty čas a jsme taktéž i rádi, že se naši studenti projevili v diskusi velmi tolerantně a liberálně. Autorům dokumentu děkujeme a držíme palce při prolamování tabu.

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto FotoNovinky