MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH

Letošního ročníku SOČ - středoškolské odborné činnosti - tedy prestižní soutěže odborných prací středoškoláků v ČR se účastní dvě naše studentky - Kateřina Steinová ze 4.G a Sarah Dubná ze 3.G. V krajském kole skončila Katka na 1. místě v kategorii historie (práce na téma Historie budovy Lauderových škol), a Sarah na 2. místě v kategorii zemědělství, biologie, ... (práce na téma Vliv inhibičního
působení probiotických organismů včely medonosné na Ascosphaera apis). Obě postupují do celostátního finále. Gratulujeme oběma studentkám a děkujeme jim za reprezentaci školy. Dík si zaslouží také vedoucí a konzultanti z řad pedagogů Lauderových školNovinky