Měsíčník Roš Chodeš

Dobrý den. Škola odebírá Roš Chodeš. Dáváme je žákům, studentům a jejich rodičům, kteří projeví zájem. Pokud chcete, abyste Vy, příp. Vaše dítě dostávali RCh, informujte třídního učitele.Novinky