Maturity 2015

K maturitám připuštěno devět studentů, všichni uspěli, šest z nich odmaturovalo s vyznamenáním. Ani v pátém roce, kdy se konají státní maturity, se "nepodařilo" nikomu z našich studentů neuspět ve státních písemných maturitách. Tedy zatím "čistý štít". A percentilů v rozmezí 94-96 byla řada (z Čj, Aj, Nj i M).

Gratulujeme našim maturantům, ať se jim daří podobně i v dalším životě.Novinky