Maturity

Vážení maturanti,

zde nabízíme komplet termíny k současné (březnové) podobě maturit:

1) písemné testy se vůbec nekonají (ani He), takže máte až DT a pak ústní (tedy vše v květnu a červnu)


2) do 30. dubna zůstává povinnost chodit na maturitní předměty, ale jinak se výuka dále prodlužuje do 14. 5. - ale nemusíte chodit ani na maturitní předměty. Avšak doporučujeme to.


3) poslední zvonění žel asi "padá", pokud náhodou, pak 14. 5.


4) na vysvědčení za 2. pololetí bude datum 14. 5., dostanete ho pravděpodobně ale až 24. 5., kdy sem skoro všichni musíte přijít na DT z matiky a Aj (jen pokud by se situace dramaticky zlepšila, předáme vysvědčení již 14. 5.)


5) termín odevzdání maturitní práce (MP) z židovských studií jsme ponechali na 25. 4. (nemění se).


6) didaktické testy (DT) jsem už psal - dle současné úpravy se posouvají na 24.-26. 5.

7) ústní zkoušky jsme stanovili na první možný termín: 1.-4. 6.

8) maturanti musíte do 30. 4. nejpozději nahlásit, které ústní zkoušky navázané na DT (čeština, cizí jazyky) budete konat a které ne (jsou dobrovolné). V tuto chvíli neposoudím, zda je smysluplné vykonat tu dobrovolnou část - ale je pravda, že pokud nebudete konat, nebude na vysvědčení žádná známka z češtiny a cizího jazyka/matiky (DT se nehodnotí známkou). Ale zda to bude něco znamenat?

Hodně štěstí.

PKNovinky