Maturanti

Vážení maturanti, vážení rodiče,

níže zasílám přehled základních termínů týkajících se maturantů. V příloze pak oficiální podklady. Je mi líto, že zrovna Vám se takto šíleně zamotal závěrečný rok. Byť jste to odnesli, nemá smysl si přehnaně stěžovat, takový je život, věřím, že vše dotáhneme do úspěšného konce. Prosím věnujte pozornost harmonogramu. Pokud by Vám bylo cokoliv nejasného, ozvěte se.

S ohledem na fakt, že do prázdnin bude kromě 1. stupně škola prázdná a současně platí zákaz hromadných akcí, nemá smysl nyní uvažovat do prázdnin o posledním zvonění či maturitním plese. Opravdu nás to mrzí. Pokud nebudete mít po maturitách zcela jiné myšlenky, můžeme se na toto téma pobavit v létě.
Snad jsem napsal veškeré nyní potřebné informace.

Držím vám palce. Uvidíme se brzy.
Přeji hodně zdraví. Petr Karas


1) maturanti mohou prezenčně docházet do školy v termínu 11.–22. 5. V tu dobu je výuka realizována individuálně na základě dohody mezi vyučujícími a studenty. Sdílená tabulka, kde je přehled výuky je na home page LŠ.


2) docházka je dobrovolná. Současně je nezbytné dbát hygienických pokynů MZV a MŠMT – viz přílohy. Prosím, přineste podepsaná čestná prohlášení. Viz příloha.

3) pro maturanty je určena místnost 1.G, případně 7.Z a Ch – vše v 2. patře. Prosím maturanty, aby se nezdržovali v prostoru před školou, rovnou vcházeli do budovy a přímo (vynechat šatny) šli do učeben. Až ve třídě si sundají roušku, každý sedí sám v lavici. Výtah nepoužívat - nejen ad hygiena, ale nebyl dosud zkolaudován, několikrát denně se zasekne!

4) klasifikace maturantů za 2. pololetí se uzavírá 22. 5. Pokud bude někdo z maturantů hodnocen nedostatečně či nehodnocen, nebude moci být připuštěn k jarnímu termínu maturit :(

5) týden 25.–28. května je určen pro individuální konzultace (online, případně mohou být i prezenční v budově školy), resp. školní písemnou část maturit

6) ta se koná 27. 5. Týká se studentů, kteří konají školní (profilovou) maturitu z cizích jazyků a současně nenahrazují zkoušku uznaným certifikátem – jde o Aj a He. Zkouška se koná dopoledne od 8:30 v budově školy – místnosti 1.G a 7.Z.

7) 1. 6. se konají ve škole didaktické testy - matematika, anglický jazyk – začíná se v 8:00 – přesné časy pošle Cermat

8) 2. 6. se konají ve škole didaktické testy - český jazyk - začíná se v 8:00 - přesné časy pošle Cermat

9) 10.–15. 6. se konají ústní části maturit – st–pá, po – nesmíme začít dříve a současně nechceme zkoušky odkládat, proto poprvé budou v LŠ maturity rozdělené víkendem. Mrzí nás to, ale vyšlo nám to stále jako nejlepší řešení. Rozpis zašleme nejpozději týden před začátkem ústních maturit.

10) při vstupu do budovy, na každém patře a u jídelny budou dávkovače s dezinfekcí, na toaletách dezinfekční mýdla – prosím, využívat

Příloha 1 - metodika

Příloha 2 - vyhláška - maturity

Příloha 3 - čestné prohlášeníNovinky