Mateřská školka

Mateřská škola v „karanténě“

Vážení rodiče školkových dětí,

opravdu mě to moc mrzí, ale musím Vám oznámit, že jedna z paní učitelek MŠ byla pozitivně testována na Covid-19. Navíc s ohledem na vaření dětí v cvičné kuchyňce v minulém týdnu došlo k blízkému kontaktu se všemi dětmi, co byly přítomny minulý týden. A k tomu všechny paní učitelky MŠ.

Škola jako taková nemá pochopitelně víceméně žádné pravomoci, ale řídíme se instrukcemi MŠMT a KHS – a proto jsme požádali všechny kolegyně ve školce, aby zůstaly příští týden doma. A o totéž žádáme i vás. Vím, že to není vůbec snadné, ale nemám moc jiné možnosti. Navíc bez nahlášení karantény ze strany KHS ani není možné žádat o OČR. Leda u shovívavých lékařů.

Hygiena bude kontaktovat Vás jako zákonné zástupce (plus naše zaměstnance MŠ) nejdříve v první pracovní den – tedy úterý (29. 9.). Ale i to je dost optimistický předpoklad. Karanténu pravděpodobně nařídí od 24. 9. Tedy jistě by mělo být možné jít do školky od 5. 10. Co se týká testu – pokud se vám KHS dovolá, bude test nutný – ukončení karantény. Pokud nedovolá, oficiálně karanténa nevznikne, pak ani není možné požadovat výstupní test. Případy mimo „kontrolu“ KHS nechávám na Vašem zvážení. Chápu, že zpráva je jednoznačně negativní, ale jde o čtyři dny (úterý-pátek), prosím o pochopení.

Text dáváme na web školy, na FB, plus posíláme mailem rodičům školky. V případě jakýchkoliv nových informací Vás budeme kontaktovat.

Už mi trochu docházejí přání a závěrečná slova. Tak hodně zdraví. A nervů.

Gmar chatima tova.

Petr Karas

Vážený pane řediteli,

Dne 24. 9. 2020 byl/byla v kontaktu žák/žákyně/pedagog Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 4. 10. 2020.

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Seznam odběrových míst:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

http://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.htmlNovinky