Literature Collaborative Learning Project / Slyš náš hlas

Od druhého pololetí se škola účastní projetku – Literature Collaborative Learning Project zprostředkovaný manželkou pana velvyslance, pí. Ruth Arazi a projektu Slyš náš hlas, který je zaštítěn Židovským muzeem v Praze.


Novinky