Kurz Krajiny

V letošním roce se studenti I. a II. ročníku gymnázia v rámci projektu Krajina seznámili s přirozenými a lidskou rukou přetvořenými ekosystémy Českého krasu. Pomocí GPS zvládli projít trasu ze Srbska přes NPR Koda až do Koněpruských jeskyní. Jeskyněmi nás provedl dr. A. Komaško a po poutavé prohlídce nám ukázal velkolom Čertovy schody se stále probíhající těžební činností s nepříznivým vlivem na okolní krajinu. Více ZDE

Novinky