Kurz Krajina I. a II.

11. 5. – v návaznosti na přírodovědný projekt Krajina I. se uskutečnila biologická exkurze do přírodní rezervace Divoká Šárka. Studenti poznávali běžné i méně běžné rostlinné druhy zde rostoucí. Mohli si zopakovat probíranou látku botaniky letošního roku a vidět rostliny v unikátním prostředí této přírodní rezervace. Odměnou pro všechny byl pohled na velmi hezkou a ohroženou rostlinu árón plamatý – nyní v plném květu v okolí meandrujícího Šáreckého potoka.

 

12.5. – jsme se přemístili (I. a II. G) naopak do průmyslové oblasti Mostecka. Měli jsme možnost vidět rekultivované výsypky porostlé lesem, vinicemi či vodní plochy na bývalých plochách těžby uhlí. Z vrchu Hněvín jsme shlédli krajinu s aktivní těžební činností (důl ČSA), areál Chemopetrolu Litvínov a místo možné nové těžby (Horní Jiřetín), pokud by byly prolomeny současné těžební limity. Skvělými průvodci po celou dobu exkurze byli pan Ing. Ivan Váňa (České vinařství Chrámce) a paní učitelka Gafna Váňová, a proto jim patří naše velké poděkování!

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto FotoNovinky