Kroužky

Nabídku volnočasových aktivit MŠ a ZŠ zveřejníme zde v Atkualitách, plus budeme obesílat rodiče.

Pravděpodobně do 31. 8. (nejpozději do 3. 9.).Novinky