Krajské finále přírodovědné soutěže

Pražský pramen – přírodovědná soutěž základních škol Prahy na Gymnáziu Botičská


Ve dnech 9.–11. 11. se na Gymnáziu Botičská uskutečnilo finálové kolo přírodovědné soutěže Pražský pramen. Soutěž byla věnována vodě (z chemického, fyzikálního a biologického pohledu). Za LŠ se soutěže zúčastnili dva žáci: Jon Šotola a Jeremy Geher (9. ročník). Vítězem tohoto třídenního klání se stal Jon Šotola, kterému tímto moc gratulujeme. Mezi úspěšnými řešiteli byl i náš druhý zástupce Jeremy Geher a oběma žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.Novinky