Konference In medias res

Přihláška

1. listopadu 2011 se na gymnáziu Laudeových škol uskuteční první ročník konference In medias res. Jednotlivé přednášky jsou otevřeny nejen naším studentům, ale i gymnazistům z celé Prahy a okolních měst. Původní rozpočet akce měl být hrazen z grantu MŠMT, který ale nakonec nebyl podpořen. Nicméně doufáme, že i navzdory skromnějším podmínkám máme co nabídnout. Záštitu nad akcí přijal místopředseda Senátu ČR dr. Petr Pithart, který pronese i úvodní přednášku. Dále si studenti budou moci dle svého zájmu vybrat přednášky z humanitní či přírodovědné oblasti. Účast přislíbili dr. Leo Pavlát, profesor Petr Čornej, profesor Přemysl Rut, profesor Petr Vopěnka, docent Oldřich Vinař, dr. Martin Bursík, dr. Zdeněk Zbořil a ing. arch Ivan Plicka. Anotace jednotlivých bloků najdete od 4. 10. na www.lauder.cz. Konference je sice primárně určena studentům, ale v případě zájmu se jí mohou zúčastnit i další zájemci. Přihlášky budou od 22. 9. na webu školy, po vyplnění je laskavě adresujte mailem na adresu lucie.kralova@lauder.cz.Novinky