Katalog školní knihovny

Je přístupný přes web - ZDE.

Je už přístupný nejen v knihovně, ale lze si ho otevřít i na webu Lauderových škol: pod záložkou ZÁJMOVÁ ČINNOST a dále vybrat v okénku KNIHOVNA.

Na hlavní stránce je možné prokliknout se i do ČTENÁŘSKÉHO KONTA: je třeba zadat číslo průkazky – posledních 5 čísel z čárového kódu + PIN, tj. datum narození ve formátu RRMMDD (rodné číslo bez části za lomítkem). Pokud by to nefungovalo, asi není vaše datum narození ve vaší čtenářské kartě zapsáno – stačí dojít do knihovny a doplnit to.
Bohužel zatím nefungují rezervace, dozvíte se ale aspoň, jestli je kniha vypůjčená, nebo jestli je na místě.Novinky