Jednání školských rad

15. října se sešly školské rady, aby schválily výroční zprávu za školní rok 2006-2007.

Výroční zpráva Lauderovy mateřské školy, základní školy a gymnázia při Židovské obci v Praze za školní rok 2006/2007 byla jednomyslně schválena.

Plné znění výroční zprávy je v
zde v pdf.

Dalšími tématy bylo seznámení členů školských rad se záměry vedení školy, dotazy a podněty rodičů a studentů.Novinky