Jak postupovat

Dobrý den.

ZDE materiál s informacemi k případům, kdy některý z žáků LŠ pozitivně testován na C19, kdy nařízena karanténa, pokyny KHS apod.

A ZDE aktualizace - opatření MZV - z 25. 9.

Mj. obsahuje informaci:

-osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovaným – karanténa po dobu 10 dnů

-mezi 5. a 7. dnem od posledního kontaktu provedení testu, nejpozději 10.den

-pokud test nemůže být proveden, ukončení karantény po 14 dnech

- v případě objevení symptomů během karantény – provedení testu

Níže informace o praktických lékařů ŽOP

Základní pravidla:

A: Minimalizovat potkávání jiných než rodinných, školních  nebo pracovních kontaktů.

B: I v pracovním nasazení mít stále nasazenou roušku pokud je další osoba v místnosti blíž jak 2 m.

C: Dostatečně a často větrat místnosti

D: Dodržovat minimální rozestupy 2 m

E: Hygiena rukou, dezinfekce

F: Pokud má dítě nebo dospělý i  minimální projev jakékoliv nemoci, zůstat doma a vždy  se před nástupem do školy nebo práce  domluvit s lékařem na dalším postupu. Odpozorovaná zkušenost je, že i minimální  projevy nemoci znamenají rozšiřování  infekce do blízkého okolí.

Níže uvádíme  nejčastěji  kladené  otázky  a odpovědi na ně:

1. "Potkal  jsem  někoho nakaženého  a nevím co mám dělat."

Doporučení:  Pokud  toto  setkání trvalo více jak  15 minut , proběhlo bez  roušek a ve vzdálenosti menší jak 1,5 m bylo nejpozději 2 dny  před začátkem  onemocnění tohoto člověka,  pak  musíte   do 10 - denní  karantény. Pokud   jste se např.   potkali s  člověkem dne 22.9.  a ten  onemocněl  dne 28.9. , pak   do karantény nemusíte. Do karantény  by šel pouze  člověk, který s ním byl  v malém  rozestupu a bez roušky od 26.9.

Karanténa se  počítá ode dne  posledního  kontaktu s infikovanou  osobou.

Den tohoto kontaktu   se počítá jako tzv. den 0.  Např.  rizikový  kontakt, který proběhl dne 1.10., bude  trvat do 11.10. včetně.

Krajská hygienická stanice  již nestíhá  kontaktovat  všechny  kontakty, proto v případě výše uvedeného scénáře kontaktujte s touto  informací svého  praktického lékaře.

2. "Kdy musím na testy, pokud  jsem   se  dostal do karantény, jak se dostanu k žádance, budu za  výtěr platit ?"

Postup: Žádanku  Vám  nyní vystaví většinou praktický lékař, u dětí pediatr. Původně  to byla  Krajská hygienická stanice / nemůže lékař jiné odbornosti - pouze hygiena, praktický lékaře a pediatr/.

Žádanka se nikdy nepošle  fyzicky  ani mailem  samotnému  vyšetřovanému.  Pouze jí pošle lékař do centrální  databáze žádanek a na místě odběru pak personál vyhledá pacienta již na kterémkoliv odběrovém místě.

Dle  aktuálních  algoritmů / tyto algoritmy  se průběžně   mění dle  aktuálního  vývoje /  se testuje  optimálně 5.-7. den od rizikového  kontaktu, resp. nejpozději 10. den.  Pacientům v karanténě a  nemocným  hradí vyšetření  pojišťovna. Testy  v karanténě se provádí vždy, jen ve výjimečných případech, kdy není možnost testy provádět / toto  se  zatím  neděje/ se karanténa prodlužuje na  14 dní bez testu.

Pokud je  někdo z rodiny v karanténě pro kontakt s pozitívně testovanou osobou, neznamená toto  karanténa pro celou  rodinu. Karanténa  se týká pouze osoby, která se  s pozitivní osobou potkala.

Pokud  se ovšem   tento člen  rodiny  stane  v době karanténního testování pozitivní, až  pak by  šla  celá rodina do karantény.

3. " Byl  jsem v době  karantény  pozitivně testován a  nic mi není, co mám dělat a jak  dlouho budu v karanténě? "

Postup: V tomto  případě  se prodlužuje karanténa o dalších  10  dní ode dne provedeného  testu. / Opět  je  den  testu počítán  jako den 0/.

Pokud  se po celou dobu neobjeví  žádné  příznaky, pak  se bez kontrolního testu 10. den  karanténa  ukončí.Karanténu musí vždy ukončit oficiálně lékař / buď praktický lékař,  pediatr nebo  hygienik /. Není  tedy  možné bez svolení jednoho z těchto lékařů  karanténu ukončit.

4. "Mám teplotu a nevím, co mám dělat ."

Doporučení: V  dané době je nejdůležitější vnímání i nejmenších příznaků  jako možný příznak nemoci  covid - 19. I mírně  zvýšená teplota, rýma a bolest v krku  / i když toto samo  o sobě k nemoci  nepatří, občas se  ke covidu přidruží /, kašel,  i když  mírný, bolest hlavy, bolest břicha, průjmy,  zvracení bolesti svalů a kloubů. Vše výše uvedené  může znamenat příznak této nemoci. Proto  je nutné  nechodit  do práce  nebo do školy  již  při  těchto, i když minimálních,   příznacích. Není  vždy  ihned nutné  se nechat testovat. Je  nutné pouze zůstat doma,  léčit  klasicky pouze příznaky jako  při jiných podobných nemocech. Tedy  Paralen  při  teplotě nad 38 st., Celaskon 1500 mg/den  a hodně  tekutin. S Vaším  praktickým lékařem se  pak  domluvte na dalším postupu. Tohto kontaktujte vždy cca. 2.-3. den nemoci. Pokud se  ovšem objeví   příznaky  typicky popisované u nemoci  covid - 19 jako  je  ztráta  čichu a  chuti,  nebo  patříte do rizikových  skupin /  věk , cukrovka,  vysoký tlak, astma bronchiale , onkologická  či jiná závažná onemocnění /, pak  kontaktujte  svého  lékaře  ihned po objevení se  jakýkoliv   příznaku a ten Vás   velmi pravděpodobně  pošle na testy bez dalšího otálení.

5. "Byl jsem  pozitivně testován na covid 19, co teď?

Doporučení:

Zůstaňte  doma, pokuste se  co nejvíce  izolovat od ostatních členů  domácnosti,  do společných prostor ideálně  s rouškou,  jinak   si dávejte pouze Paralen při teplotě nad 38 st.  a Celaskon  / pokud na něj nemáte alergii / v dávkach 1500 mg/ den po dobu 3-4 dnů. Informujte svého lékaře. V drtivé většině případů se  stav  zlepší do  cca. 3 dnů.  Při zhoršujícím  stavu  kontaktujte  svého praktického lékaře . Při dušnosti  volejte  155.

Pokud se  stav bude zlepšovat, obraťte se  na něho opět  nejpozději 10. den od  testu. Karanténu je nutné oficiálně ukončit až po domluvě s  lékařem.

Počítejte v dané době, že  i běžné,  jindy zcela  bagatelní  infekty,   budou nyní   vnímáni  jako možný projev covid 19,  proto  se  často  neschopenky bez testování prodlužují na dobu  10  dnů, pokud   by nebyl v době  nemoci  pacient negativně testován.  Určitě nechoďte  do  čekárny svého praktického lékaře bez domluvy.  Vždy nutné předem  volat.

Pokud se  Vám  kdykoliv v době nemoci objeví   dušnost neváhejte  a volejte číslo 155.

Závěrem již jen krátké  shrnutí.

1. Mytí  rukou a dezinfekce rukou.

2. Bez  roušky   pouze  doma mezi   vlastními  rodinnými členy  domácnosti. Jinak  roušku nasadit  vždy . Pouze nemusíte venku, pokud dodržujete  bezpečný distanc  2m.

3. Pokud  máte   někoho doma pozitivně testovaného   nebo v karanténě,  zkuste  ho  co nejvíce  izolovat.  Ideálně nechat  mu samostatný pokoj a toiletu , pokud   toto Vaše bydlení umožňuje.

4. Nechodit  na místa, kde  se  hromadí větší   množství  lidí

5. Setkání  mladších rodin s dětmi  se  seniory  ideálně  venku, kde  je  přenos  nemoci minimální. Pokud  uvnitř,  pak  za  dodržení výše uvedených  hygienických postupů.

Pozor:  Pokud budou v místnosti děti a  starší lidi, vhodné  i malým  dětem dávat  přechodně roušky.  Děti jsou často bezpříznakoví  jedinci a můžou  covid- 19 přenášet na  seniory.

6. I nadále  platí v  rámci  prevence  podávání  vitamínu DNovinky