Internetová žákovská knížka

Lauderovy školy v letošním školním roce již nebudou využívat aplikaci Škola OnLine – internetová žákovská knížka. Studenti a rodiče však o internetový přístup ke klasifikace a probírané látce nepřijdou. Naopak kvalita i kvantita informací ještě stoupne. Škola se rozhodla propojit školní databázi a webový informační portál a od letošního roku tak bude s pomocí internetu přístupná (pochopitelně zaheslovaná) nejen žákovská knížka, ale i kompletní třídní kniha (známky, celkové hodnocení, dřívější klasifikace, absence studentů, kompletní zápisy hodin). Systém je možné důkladně otestovat jen za plného provozu (nikoliv o prázdninách), proto poběží v září ve zkušebním režimu. Poté bude studentům a jejich rodičům nabídnuta možnost získat přístup. V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitelky školy: lucie.hall@lauder.cz
Děkujeme za pochopení a věříme, že Vám nová služba zjednoduší přístup k informacím.Novinky