Informace ke škole, výuce, dotazníkům

Vážení rodiče, vážení studenti,

děkuji všem, kteří jste vyplnili dotazník. Jsme rádi, že jsme si ujasnili, co děláme dobře, co bychom mohli dělat jinak/lépe, v čem byste potřebovali nejvíce pomoc Vy (a případně Vaše děti). O výsledcích a přijímaných opatřeních Vás budu informovat na konci této delší zprávy, nyní bych rád sdělil několik základních informačních bodů.

1) nic se přesně neví, nic není jasného, od MŠMT disponujeme stejnými zprávami jako Vy, tedy prakticky nulovými

2) naše mateřská školka funguje, je otevřena denně 8:45–16:30, zatím dle metodiky ze 14. 4. 2020, připravuje se nová, jídelna pro ně připravuje obědy a svačiny

3) od 11. 5. mohou do školy maturanti – neplánujeme již rozvrhovanou výuku, ale individuální dle domluvy vyučujících a studentů; uzavřená klasifikace maturitních předmětů do 22. 5. Školní písemné maturity – 25.–28. 5. (He/Aj). Maturity snad někdy v červnu. Zatím bez metodiky – ale skoro jistě prezenční.

4) přijímací zkoušky – zatím snad někdy v červnu, dosud termíny nebyly zveřejněny

5) od 25. 5. se rozeběhne 1. stupeň (a družina) – nikdo netuší, jak přesně. Proto Vám zatím nepíšeme detaily. Ani nezjišťujeme zájem – protože se neví, zda se bude moci vařit, za jakých podmínek bude možné se vzdělávat apod. Ale určitě Vás oslovíme – ve chvíli, kdy MŠMT zveřejní metodiku, nebo nejpozději v týdnu po 18. 5. Pak budeme i informovat – tím, že má být výuka dobrovolná, bude pro nás nesnadné zajistit současně prezenční i distanční výuku. Určitě však zvládneme. Ale opravdu raději napíšu, až budeme vědět více.

6) co se týká 2. stupně a gymnázia – zatím to nevypadá na rozjezd dříve než v září. Ale třeba povolí v červnu projektové vyučování. Opravdu nemá smysl nyní spekulovat.

7) na dotazy v dotazníku ke klasifikaci: již jsem psal – má jít o kombinaci známek do března, známek z distančního studia a případně pololetního vysvědčení. Pro naprostou většinu studentů to znamená, že budou mít klasifikaci lepší a uzavřenou. Pár studentů se vyhýbá některým předmětům – budou dozkoušeni/doplní úkoly – v červnu či srpnu. Několik studentů – ačkoliv jsou na internetu, někdy se mihnou na Zoomu a rodiče nám tvrdí, že pracují od rána do rána, nevypracovali prakticky nic, nezúčastňují se online výuky – budou komplet komisionálně přezkoušení. Děkuji všem studentům, že to nevzdali a přese všechny potíže s námi spolupracují. Někomu to možnosti dovolují jen v omezené míře, plně chápeme a respektujeme. Ale těch pár, co to vypustilo, holt čeká doplnění v létě. V plné míře.

8) výuka bude pokračovat distančně/online. Kromě opakování a aktivizace/umožnění sociálních kontaktů budeme probírat i novou látku. Pojedeme dle ŠVP – ale není pro nás nyní „zákonem“ – jen doporučením/majákem. Zpětná vazba v online výuce je komplikovanější, proto se budeme více zastavovat a ověřovat zvládnutí dovedností i znalostí. V některých předmětech u starších studentů to vypadá i na splnění ŠVP – ale stejně i u nich budeme minimálně září věnovat upevňování a opakování učení březen–červen 2020. Cílem je nastavení jistého režimu, neztrácení získaných schopností a pomalé přibírání nového. Není cílem za každou cenu stihnout vše dle původního plánu.

9) seminární práce (VG) běží dle platného harmonogramu. Obhajoby plánujeme na červen v týdnu 22.–26. 6., jak měly být. Případná omezení jen ovlivní charakter – skoro jistě nebudou celou dobu přítomni všichni studenti.

Nyní již k dotazníku, ačkoliv i předchozí odpovědi již reagovaly do jisté míry na otázky či připomínky v něm.

a) rodiče vyplnili dotazník za 169 dětí (tedy 67 %), studenti pak poslali 116 vyplněných dotazníků (tedy 53 %)

b) zde posílám stručné summary – prezentaci hlavních otázek a odpovědí

rodiče: https://docs.google.com/presentation/d/1_jE7oJWem8fvFvqVDq_p3KkIbtmtUZNo6gEQJgzXeBU/edit?usp=sharing

studenti: https://docs.google.com/presentation/d/1OZuc9ZuaYlqeNjwysO6lEu5f9V6MS7Y7IteLqHowL_c/edit?usp=sharing

c) z hlavních bodů:

- vypadá to, že i díky podpoře rodičů většina žáků distanční výuku zvládá

- je zřejmé, že po určité době jsme schopni pracovat s žáky 2. stupně, G a některými žáky 4. a 5. třídy bez velké dopomoci rodičů. U 1.–3. třídy to opravdu nelze. Děkuji rodičům za veškerou podporu, víme, že bez ní to nejde, ale současně pokud máme jít dál, opravdu neexistuje alternativa. Snad od 25. 5. se Vám uleví…

- jsme rádi, že máte v učitelích podporu – prosím, pokud nemáte reakci konkrétního vyučujícího, nikdo se Vám dlouho neozývá, napište komukoliv z vedení školy (vedeni@lauder.cz)

- jsme rádi, že zvládáte i zapojení od online hodin – pokud Vám v tom brání nedostatek zařízení, opakuji nabídku tabletů a notebooků školy (klara.kubenova@lauder.cz)

- zmiňujete jedno místo, kde všechny informace – opět jsme měli poradu s kolegy, tím místem jsou Bakaláři – tam i odkazy na Moodle, GC apod. Vím, že někdy jste dostávali informace i jen mailem, telefonem – naší snahou je, aby toto odpadlo

- řada připomínek směřovala k úkolům – doporučení a dohoda s kolegy je, aby bylo více času na odevzdání, aby zcela zmizely úkoly zadávané ráno na ten samý den

- studenti preferují Zoom hodiny – jsme rádi, že se online výuka daří – ale protože je omezená kapacita zvládnutí zoomu, musí nastupovat i kombinace samostudia s online výukou

- Bakaláři – víme, že není úplně komfortní prostředí, ale bylo první po ruce. Navíc Google Classroom omezuje nutnost mít mail, což někteří rodiče s ohledem na platnou legislativu u menších dětí odmítají (a mají na to právo). Totéž Moodle. Nyní už Bakaláři méně zlobí, podařilo se provozovatelům navýšit kapacitu, prosím, vydržme to s nimi. Jako základní evidenční SW zůstane, pokud by příští rok vypadal, že celý bude distanční (jen straším, ale uvidíme na podzim), pak bychom museli řešit, zda jen co se týká online prostředí nezvolit jinou platformu.

d) kolegům jde i kompletní tabulka dotazníku (až na některé, zcela výjimečné, osobní ataky) – proto pokud někde bylo, že v daném předmětu příliš mnoho úkolů, v některé třídě překračujete při přípravách optimální čas, nebo naopak si studenti stěžují na nedostatek aktivit – mohou to učitelé rozpoznat a dle toho upravit dané plány a zadání. Protože výhrady byly spíše dílčí a ze souhrnných dat je lze jen obtížně získat. Ale jak napsal jeden student: „Děkuji, myslím, že hodiny online skvělé, v žádném dílčím předmětu se mi nezdá úkolů nepřiměřeně moc… Ale těch předmětů je hodně!“ J L

Děkuji Vám za spolupráci. Cením si Vaší zpětné vazby.

Vyčkejme dalších informací z MŠMT. A pak budu hned informovat.

Hodně sil do zbývajících dvou měsíců tohoto divného školního roku a hodně zdraví.

Petr KarasNovinky