Informace k výuce 2. stupně a G

Vážení studenti, vážení rodiče,

asi jste zaznamenali zprávu z jednání Vlády ČR o „otevření škol“ od 8. června 2020 pro studenty 2. stupně ZŠ a SŠ. Zde je přesný text MŠMT (https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi)

Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.

Z daného vyplývá, že nejde o výuku a návrat do lavic, jako spíše o „socializaci“, vytáhnutí studentů od počítačů a mobilů. Ale byť to není málo, doufáme, že LŠ nabídnou víc.

INFORMACE ZDE

Předání vysvědčení proběhne – pokud vše půjde takto – prezenčně v budově školy (30. 6.).

Děkuji za pochopení a zdravím.

Petr KarasNovinky