Informace COVID-19

Informace k situaci spojené s výskytem COVID-19

Vážení rodiče, vážení studenti, vážení kolegové,

Protože se na nás již někteří obracíte v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19, sdělujeme následující (na základě informací Ministerstva zdravotnictví a MŠMT).

Výuka probíhá nadále bez omezení. Prosíme rodiče, aby vybavili děti jednorázovými kapesníky. Žáci, kteří jeví známky akutních respiračních onemocnění (kašel, bolest v krku, teplota nad 37 °C), nechť zůstanou doma do vymizení příznaků. To se týká jak těch, kteří pobývali v zasažených oblastech, tak i ostatních.

V případě Vašeho návratu ze zasažených oblastí na severu Itálie či jiných rizikových oblastí doporučujeme konzultovat postup v konkrétních případech s lékařem nebo hygienickou stanicí, která jako jediná má ze zákona právo nařídit případnou karanténu zdravých osob (+420 724 810 106, +420 725 191 367). V takovém případě budeme rádi za informaci.

Všem doporučujeme zlepšit návyky osobní hygieny, zvláště mytí rukou po příchodu do školy a před jídlem, kýchání do jednorázových kapesníků. Taktéž aplikovat obecné prostředky na zlepšení zdravotního stavu a imunity (dostatek vitamínů C a B, dostatek tekutin, dobrý spánkový režim, pohyb na čerstvém vzduchu apod.).

V případě nových skutečností budete informováni.

Děkujeme všem za podporu a pochopení.

Petr Karas

http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviruNovinky