Hodnocení maturitních zkoušek - gymnázium Or Chadaš při Židovské obci v Praze

Předsedkyní zkušební komise jsem byla jmenována Odborem školství Magistrátu hl.m. Prahy. Maturovalo celkem 17 studentů, sedm prospělo s vyznamenáním (dva studenti měli samé výborné), deset prospělo a jeden student konal opravnou zkoušku z předmětu Základy společenských věd z podzimního maturitního termínu. Studenti odpovídali samostatně, s rozhledem a byli dobře připraveni. Hodnocení bylo objektivní, přísné a v souladu s Vyhláškou č. 672 MŠMT ČR o ukončování studia na středních školách z roku 2004. Srovnání mám s Gymnáziem Jana Keplera v Praze 6 a se zdravotnickými školami.

Maturitní otázky obsahovaly v plné šíři středoškolské učivo, ale navíc neopomněly židovskou historii, kulturu, reálie, významné osobnosti (český jazyk, anglický jazyk, dějepis, ZSV), což považuji pro studenty školy za velmi cenné. (Pozn.: židovské prostředí mi není neznámé, v roce 1969 jsem žila dva měsíce v ortodoxní židovské rodině v Londýně).
Na škole jsem se cítila dobře a velmi pozitivně hodnotím nejen profesionalitu a zodpovědný přístup pedagogů, ale i práci maturitní komise jako celku.

30. 5. 2006                                         Mgr. Eva Bryndová
                                                           Střední zdravotnická škola
                                                           Ruská 91
                                                           100 00 Praha 10
 Novinky