Finanční podpora v MŠ (ZŠ)

Vážení rodiče,

ŽOP mění s ohledem na propad příjmů pravidla příspěvků rodičům (členům ŽOP) na školkovné. Více informací včetně Žádostí naleznete v přiložených dokumentech Sociálního oddělení ŽOP.

Hlavní změny:

a) snížení hranice rodinných příjmů žadatelů pro přiznání příspěvku

b) sjednocení systému pro Lauderky a Bejachad - žádají přímo rodiče na Sociálním oddělení, platby jdou přímo školkám, nikoliv rodičům, ti dopláceí zbytek

Chápeme, že nová pravidla významně sníží okruh příjemců této podpory, proto organizace EFI (educating for impact) pomohla Lauderovým školám posílit sociální fond, ze kterého lze čerpat v individuálních případech i nad hranici stanovenou ŽOP. Pokud by nová pravidla způsobila, že zvláště platba školky by se pro Vaši rodinu stala neúnosnou, lze požádat přímo školu (využít lze stejný formulář jako pro ŽOP, jen se bude v daných případech vycházet z dříve platných pravidel - rok 2019/2020).

Příspěvek EFI je určen speciálně pro dobu epidemie Covid-19 se záměrem zabránit odchodům dětí z LŠ kvůli finanční náročnosti.

V případě nejasností se obracejte na SO ŽOP, v individuálních případech pak na LŠ.

Děkuji za pochopení.

Petr Karas

DOKUMENTY

1) Informace

2) Příklad

3) ŽádostNovinky