Exkurze do ZOO v Tróji

Exkurze do ZOO pro naše osmáky byla zaměřena na savce Země (probíraná látka v přírodopisu). Žáci vypracovávali pracovní listy, kde zpracovávali svá pozorování vzhledu savců ve výbězích, jejich tělních adaptací k životu v přirozeném prostředí a sledovaní jejich chováni. Bylo pěkné počasí a návštěvníků v ZOO bylo také málo, což prospělo našim pozorováním, neboť jsme viděli spoustu jinak schovaných živočichů. Fotodokumentaci zajistila Esterka Pálková a Roni Galper. Odborného vedení naší exkurze se ujala a spoustu zajímavých informací nám sdělila Marta Dejmalová (studentka PřF UK). Na závěr chceme poděkovat Esterce Pálkové, protože jsme mohli využít její rodinné permanentky ke vstupu do ZOO. Všem máme předat pozdrav od Richarda (našeho milého goriláka).

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto FotoNovinky