Ekotechnické muzeum

Dne 4. 5. se studenti primy a 7. ročníku ZŠ zúčastnili exkurze do Ekotechnického muzea v Bubenči v rámci předmětů biologie, chemie a geografie. Studenti si prošli architektonicky zajímavou budovu historické čistírny odpadních vod města Prahy z roku 1906 a seznámili se s jednotlivými fázemi čištění odpadních vod. Cestou nazpět do školy jsme si v přilehlé Stromovce mohli zopakovat určování některých kvetoucích jarních rostlin a dřevin.Novinky