e-learning pro dospělé

PODZIMNÍ semestr ZÁŘÍ 2020 – LEDEN 2021

O co jde?
E-learning pro dospělé nabízí on-line kurzy židovských studií a hebrejštiny. Lauderovy školy jej zřizují pro ty,
kteří mají zájem o studium, ale pracovní nebo rodinné povinnosti jim nedovolují docházet do běžných kurzů
mimo domov.

Jak to funguje?
K účasti v kurzu je potřeba pouze počítač nebo tablet, sluchátka s mikrofonem, web kamera a připojení
k internetu. Hodiny probíhají online v reálném čase. Ke kurzům je možné připojit se z domova poté, co uložíte
děti ke spánku, resp. ve večerních hodinách.

Kdo se může přihlásit?
Kurzy jsou určeny primárně pro rodiče studentů
Lauderových škol a studentů žákovského e-learningu,
při volné kapacitě ale přijímáme všechny zájemce z širší
židovské obce nebo zájemce s židovským rodinným
zázemím.

Jaké kurzy jsou v nabídce?
Kurzy, jejich lektory, časy konání a ceny najdete
na druhé straně letáku.

Kdy kurzy začínají?
Všechny kurzy začínají 7. září 2020 a končí v posledním týdnu v lednu 2021.

Jak se mohu přihlásit?
Do kurzů se přihlaste nejpozději 5. července 2020 prostřednictvím elektronického dotazníku, který najdete
zde. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte Irenu Němcovou na emailu irena@team.clicktobejewish.cz.
V nejazykových kurzech je kapacita neomezená a přijímáme proto automaticky všechny zájemce
z cílové skupiny.

Moderní hebrejština – začátečníci – ALEF
Lektor Peer Friedmann, pondělí 19:30–21:00, cena 770 Kč/semestr
V tomto kurzu není potřeba žádná předchozí znalost hebrejštiny.

Moderní hebrejština – ALEF+ (navazuje na letošní kurz ALEF)
Lektorka Šoši Kadlečková, úterý 18:30–20:00, cena 770 Kč/semestr
Studenti mají úspěšně zvládnutý 1. díl učebnice Moderní hebrejštiny od Zory Jerby. Ovládají hebrejskou
abecedu v psané a tiskací podobě. Dokáží číst vokalizovaný i jednoduchý nevokalizovaný text. Ovládají
základní slovní zásobu (rodina, zvířata, barvy, země, jídlo) a jsou schopni v jednoduchých větách
konverzovat.

Moderní hebrejština – BET (navazuje na letošní kurz ALEF+)
Lektorka Monika Tintěrová, čtvrtek 19:00–20:30, cena 770 Kč/semestr
Studenti mají základní slovní zásobu týkající se běžných konverzačních situací v tématech jako nakupování,
cestování, jídlo, vaření, počasí, oblečení, bydlení, návštěva lékaře. Umí ukazovací zájmena a „et“ s určitým
členem, dny v týdnu, předložky, číslovky od 20 dále a měsíce. Umí slovesa v pa’alu a ostatní skupiny
v přítomnosti.

Moderní hebrejština – BET+ (navazuje na letošní kurz BET)
Lektorka Šoši Kadlečková, čtvrtek 18:30–20:00, cena 770 Kč/semestr
Kurz začíná 8. lekcí v učebnici Ivrit Min Hahatchala. Studenti dokáží vést jednoduchou konverzaci na různá
témata včetně cestování, kultury, náboženství. Umí použít slovesa pa’alu v přítomnosti a infinitivech, časové
spojky, předložky, užitečné fráze, číslovky.

Moderní hebrejština – BET+ (navazuje na letošní kurz BET)
Lektorka Mariana Kuželová, pondělí 20:00–21:30, cena 770 Kč/semestr
Kurz začíná 15. lekcí učebnice Ivrit Min HaHatchala I. Studenti umí používat slovesa všech aktivních
slovesných kmenů v přítomném čase a od sloves kmene PAA L umí vytvořit minulý čas. V hodinách procvičujeme
čtení, psaní i konverzaci. Pracujeme s učebnicí a dalšími texty, např. básněmi nebo písněmi.

Moderní hebrejština – GIMEL (navazuje na letošní kurz BET+)
Lektorka Mariana Kuželová, středa 20:00–21:30, cena 770 Kč/semestr
Kurz začne poslední, 28. lekci učebnice Ivrit Min HaHatchala I, a bude pokračovat druhým dílem učebnice.
Studenti konverzují na libovolné téma v přítomném a minulém čase. V hodinách pracujeme s učebnicí
a dalšími texty, např. básněmi, písněmi nebo povídkami.

Moderní hebrejština – pokročilí
Lektor Peer Friedmann, neděle 19:00–21:30, cena 770 Kč/semestr
כבר יודעים לקרוא ולכתוב, מדברים ממש טוב, אבל צריכים לתרגל את העברית שלכם וגם ללמוד כמה דברים
חדשים? זה בדיוק הקורס בשבילכם. ביחד נדבר על מבחר נושאים, נקרא טקסטים ספרותיים או אקטואליים,
נחשוב למה בעיתון כתבו ככה ולא אחרת, נלמד שירים ונצפה (ביחד ולבד) בתוכנית טלוויזיה בעברית. לא נשכח
גם לכתוב פה ושם איזה טקסט משלנו. איך תדעו אם רמת העברית שלכם מספיקה? אין פשוט מזה: אם הבנתם את
כל הפעלים בטקסט הזה, וכמעט את כל המילים, אז כנראה שהכל יהיה בסדר. להתראות בקרוב !

Příběhy otců, matek, synů a dcer
Lektor rabín Menaše Kliment, pondělí 20:00–20:45, 550 Kč/semestr
Kurz se bude věnovat vždy jedné rodině, se kterou se můžeme setkat v Tóře nebo šířeji v židovské tradici
a dějinách – od Adama a Evy, jejich dětí, přes Rašiho dcery až po současnost. Každá z rodin přinese možnost
mluvit o kráse a úskalích lidských vztahů a rodinné dynamice a o tom, jak spolu lidé rostou, ale i zápasí a jak
skrze tohle všechno se stávají lidmi. Kurz obsáhne tradici, historii, halachu i mezilidské vztahy a zaměří se
na to, co je v těchto příbězích relevantní pro náš osobní život.

Izrael jako Start Up Nation
Lektorka Linda Štucbartová, středa 20:00–20:45, 550 Kč/semestr
Cílem tohoto kurzu je uvést posluchače do izraelského inovačního ekosystému, kultury inovačního businessu
a nejvýznamnějších objevů. Kurz pokryje aktuální hlavní rozvojové oblasti, trendy a přístupy, které přináší
nová řešení a často reformují zaběhnutá odvětví. Účastníci získají přehled o izraelských unicornech (startupech
s aktuální valuací přes 1 mld. USD) a budoucích trendech řešení globálních problémů jako vodohospodářství,
doprava a mobilita, chytrá města, dostupná zdravotní péče, udržitelné zemědělství, atp. Kurs také uvede
nejlepší postupy (best practices) aplikovatelné i mimo Izrael a potenciální partnerské projekty. V kurzu budou
prezentovány také klíčové myšlenky spojené s izraelskými inovacemi jako například chucpe, tikun olam,
alumni 8200 a 8400, tachles či kombina.Novinky