e-learning pro dospělé

Kurzy lauderovského e-learningu pro dospělé
pro ZIMNÍ semestr ZÁŘÍ 2019 – LEDEN 2020

O co jde?
E-learning pro dospělé nabízí on-line kurzy židovských studií a hebrejštiny. Lauderovy školy jej zřizují pro ty, kteří mají zájem o studium, ale pracovní nebo rodinné povinnosti jim nedovolují docházet do běžných kurzů mimo domov.
Jak to funguje?
K účasti v kurzu je potřeba pouze počítač nebo tablet, sluchátka s mikrofonem, web kamera a připojení k internetu. Hodiny probíhají online v reálném čase. Ke kurzům je možné připojit se z domova poté, co uložíteděti ke spánku, resp. ve večerních hodinách.
Kdo se může přihlásit?
Kurzy jsou určeny primárně pro rodiče studentů Lauderových škol a studentů žákovského e-learningu, při volné kapacitě ale přijímáme všechny zájemce z širší židovské obce nebo zájemce s židovským rodinným zázemím.
Jaké kurzy jsou v nabídce?
Kurzy, jejich lektory, časy konání a ceny najdete níže.
Kdy kurzy začínají?
Všechny kurzy začínají 2. září 2019 a končí v posledním týdnu v lednu 2020.
Jak se mohu přihlásit?
Do kurzů se přihlaste nejpozději 25. června 2019 prostřednictvím elektronického dotazníku, který najdete zde.
V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte Irenu Němcovou na emailu irena@team.clicktobejewish.cz.

Moderní hebrejština – začátečníci – ALEF
Lektorka Shoshi Kadlečková, čtvrtek 18.15–19.45
cena 770 Kč/semestr
V tomto kurzu není potřeba žádná předchozí znalost hebrejštiny.
Moderní hebrejština – začátečníci – ALEF+ (navazuje na letošní kurz Alef)
Lektorka Shoshi Kadlečková, středa 19:30–21:00
cena 770 Kč/semestr
Studenti tohoto kurzu jsou na úrovni cca druhé lekce prvního dílu učebnice Ivrit min ha Hatchala. Bezpečně ovládají hebrejskou abecedu v psané i tiskací formě, jsou schopni přečíst jednoduchý nevokalizovaný text
a hebrejsky konverzovat na základní témata.
Moderní hebrejština – BET (navazuje na letošní kurz Alef+)
Lektorka Shoshi Kadlečková, čtvrtek 20:00–21:30
cena 770 Kč/semestr
Studenti tohoto kurzu jsou na úrovni šesté lekce prvního dílu učebnice Ivrit min ha Hatchala, znají slovesa paalu a pielu v přítomném čase i jejich infinitivy. Konverzují na libovolné téma.
Moderní hebrejština – BET (navazuje na letošní kurz Alef+)
Lektorka Mariana Kuželová, pondělí 20:00–21:30
cena 770 Kč/semestr
Studenti jsou v 10. lekci učebnice Ivrit Min HaHatchala. Umějí používat slovesa kmenů PAA L, PIEL a HIFIL v přítomném čase. Umějí konverzovat o základních tématech. V hodinách procvičujeme čtení, psaní i konverzaci. Pracujeme s učebnicí a dalšími texty, např. básněmi nebo písněmi.
Moderní hebrejština – BET+ (navazuje na letošní kurz BET)
Lektorka Mariana Kuželová, středa 20:00–21:30
cena 770 Kč/semestr
Studenti jsou v 18. lekci učebnice Ivrit Min HaHatchala. Umějí používat slovesa všech aktivních slovesných kmenů v přítomném čase. Od sloves kmene PAA L umějí vytvořit minulý čas. Studenti umějí konverzovat na libovolné téma. V hodinách pracujeme s učebnicí a s dalšími texty, např. básněmi, písněmi nebo povídkami.
Moderní hebrejština – pokročilí
Lektor Peer Friedmann, neděle 19:00–21:30
cena 770 Kč/semestr
כבר יודעים לקרוא ולכתוב, מדברים ממש טוב, אבל צריכים לתרגל את העברית שלכם וגם ללמוד כמה דברים חדשים? זה בדיוק הקורס בשבילכם. ביחד נדבר על מבחר נושאים, נקרא טקסטים ספרותיים או אקטואליים, נחשוב למה בעיתון כתבו ככה ולא אחרת, נלמד שירים ונצפה (ביחד ולבד) בתוכנית טלוויזיה בעברית. לא נשכח גם לכתוב פה ושם איזה טקסט משלנו. איך תדעו אם רמת העברית שלכם מספיקה? אין פשוט מזה: אם הבנתם את !כל הפעלים בטקסט הזה, וכמעט את כל המילים, אז כנראה שהכל יהיה בסדר. להתראות בקרוב
Jidiš pro začátečníky
Lektor Michael Dunajevský, pondělí 19.00–20.30
cena 770 Kč/semestr
Jidiš byl hlavně hovorovým jazykem židovské aškenázské populace v Evropě v průběhu tisíce let. V tomto jazyce vznikla bohatá kultura, literatura, hudba, folklór. Bohužel po holokaustu, kdy většina nositelů této kultury a jazyka zmizela, jidiš již není hlavním komunikačním prostředkem židovské evropské populace a většina nositelů tohoto jazyka již nežije na území dnešní Evropy. V tomto kurzu začnete poznávat bohatou jidiš kulturu, která po staletí kvetla na území Evropy. Naučíte se čtení, psaní a základům mluvnice a hovorového jazyka. Seznámíte se ze základy jidiš literatury, folklóru a kultury jako takové.
Izrael v roce 2019: Silný nebo ohrožený?
Lektorka Irena Kalhousová, pondělí 20:00–20:45
cena 550 Kč/semestr
I v roce 2019 je Izrael velmi často v centru důležitého mezinárodního dění. Neřešený a zjevně neřešitelný konflikt s Palestinci, napětí v Perském zálivu, nejistota ohledně dalšího vývoje v Sýrii, blízkovýchodní politika nevyzpytatelného amerického prezidenta Trumpa, to vše se přímo dotýká Izraele. Není to ovšem jen mezinárodní dění, díky čemuž je Izrael v centru pozornosti mezinárodního společenství. Po volbách v dubnu 2019, ve kterých opět uspěl Benjamin Netanyahu, se ukázalo, že v izraelské domácí politice středové a levicové strany nejsou schopny porazit tábor složený z pravicových a náboženských stran. Vláda, ve které budou silně zastoupeny hlasy ortodoxních stran, osadníků a nacionalistů, z nichž někteří mají otevřeně rasistické postoje, bude velkou výzvou pro izraelský systém, který se od svého počátku pokouší najít rovnováhu mezi etnickým charakterem státu a jeho demokratickým zřízením. Odmítnutí vzniku Palestinského státu ze strany izraelské pravice bude mít dopad také na vztahy mezi Izraelci a Palestinci.
V tomto semináři se zaměříme na tato klíčová témata:

  • Jak se proměnila izraelská společnost v posledních dekádách a jaký to má dopad na domácí politickou scénu?
  • Jakou proměnou prošel v posledních letech Blízký východ a jaký to má dopad na postavení Izraele v regionu?
  • Jak si stojí Izrael v mezinárodním společenství? Jaký je charakter vztahů Izraele s USA, Evropou a zeměmi Blízkého východu?
  • Je dvoustátní řešení izraelsko-palestinského mrtvé? A pokud ano, jaké jsou alternativy?

Parašat hašavua (týdenní část čtení z Tóry)
Lektor rabín Daniel Mayer, úterý 19:00–19:45
cena 550 Kč/semestr
Každý týden se budeme zabývat konkrétní parašou hašavua – sobotním oddílem Tóry. Řekneme si krátce její obsah a poté se soustředíme na klasické komentáře či objasnění k vybraným veršům či pasážím. Zároveň se soustředíme na to, čím je paraša pro nás aktuální, případně na její poselství pro dnešek.Novinky