DSP Hagibor

Naši žáci se zúčastnili slavnostního otevření DSP Hagiboru a následně s KKL i symbolické výsadby stromů.

Více o Hagiboru:

Velkou část členů Židovské obce v Praze tvoří přeživší šoa. Tito lidé jsou již vyššího věku a péče o ně patří k hlavním úkolům pražského židovského společenství. V úterý 6. května byl především pro nejstarší generaci pražských Židů otevřen v Praze na Vinohradech nový Domov sociální péče. 

Domov sociální péče Hagibor je největším projektem v novodobé historii Židovské obce v Praze. Zahrnuje záchranu, obnovu a rekonstrukci historické budovy z počátku 20. století a navíc i velkorysou přístavbu ubytovací části domova a úpravu zahrady.

Místo na Hagiboru, kde Domov sociální péče vyrostl, je významně spjato s životem české židovské komunity. Lokalita byla původně zakoupena pro plánované rozšíření Nového židovského hřbitova. Budovu ve stylu pozdní secese pak pražská židovská obec nechala před téměř 100 lety postavit na podporu nemajetných a nemocných židovských občanů. Jako útulek pro nemocné a později starobinec sloužila až do roku 1943.


Jméno Hagibor získal starobinec a přilehlá oblast ve 20. letech minulého století, kdy byl v těsné blízkosti vystavěn nový stadion židovského sportovního klubu Hagibor, což hebrejsky znamená "hrdina". Hagiboru patřila v multikulturním spektru předválečné Prahy nezastupitelná úloha jedinečného sportovně-rekreačního areálu.

Na počátku druhé světové války sloužil Hagibor jako nouzová škola, útulek a poslední oáza pro židovské děti. Koncem války byl areál nacisty proměněn v internační a transportní koncentrační tábor.

Po válce byl Hagibor nakrátko vrácen Pražské židovské obci a budova starobince opět sloužila jako útulek pro staré a nemocné členy židovské komunity v hlavním městě. Na počátku padesátých let však budova připadla Vinohradské nemocnici, jejíž dětské oddělení zde zůstalo až do dubna roku 2006.

Právě otevřený Domov sociální péče Hagibor je koncipován jako středisko komplexní sociální péče, které poskytuje pobytové a ambulantní služby jak v historické budově, tak v nové přístavbě. Pod jednou střechou je tak spojen domov seniorů s čtyřiadvacetihodinovou odbornou lékařskou péčí, penzion pro seniory a denní stacionář. Domov zde najde na 60 klientů ve dvou a jednolůžkových pokojích. Pro členy židovské komunity bude k dispozici i denní centrum, prostorná jídelna a současně prostor pro koncerty a klubovna.

Domov vybudovala Židovská obec v Praze vlastním nákladem s význačným příspěvkem Federace židovských obcí a Židovského muzea v Praze za pomoci příspěvků a darů několika desítek dárců.Text:

Jana Smékalová 11.05.2008, ČRo

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto FotoNovinky