Dovolby do školské rady

Vážení rodiče,

(do)volby do rodičovské části školské rady proběhnou od 12. do 16. září. Volit bude možné v časech 8:00–12:00 a 13:00–16:30, v pátek do 14:00. Volební schránka bude umístěna v sekretariátu školy. Volí se zástupce rodičů za ZŠ a zástupce rodičů za G. Volební lístky budou k dispozici na místě. Seznam kandidátek na oba zástupce naleznete zde.

K pravidlům volby citujeme z Volebního řádu školské rady LŠ:

Čl. VIII Volba členů školské rady probíhá jednokolově. Hlasování je tajné.

Každý volič může volit pouze osobně (nikoli korespondenčně ani přenesením volebního práva). Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou být voleni pouze jednou – tedy buď jen jako zástupce MŠ, nebo jen ZŠ, nebo jen G, aby se nesnižoval počet členů školské rady. Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou volit své zástupce do MŠ, ZŠ i G, pokud na tomto stupni vzdělávání mají alespoň jedno dítě. V případě, že mají na jednom stupni vzdělávání více dětí, mají pro volbu svého zástupce za příslušný stupeň pouze jeden hlas. Za rodinu a stupeň vzdělávání volí oba zákonní zástupci dítěte, každý má jeden hlas (je-li jen jeden zákonný zástupce, má jen jeden hlas).

Čl. X: Za platné volby se považují volby, kterých se v případě voleb zástupců rodičů do školské rady účastnilo alespoň 25 % oprávněných voličů.

Čl. XI: Členství v školské radě je čestné a vzniká jmenováním nebo zvolením, zaniká po uplynutí tříletého volebního období, odstoupením, u zástupců rodičů odchodem žáka ze stupně vzdělávání, za nějž byl rodič zvolen (MŠ, ZŠ, G).


S pozdravem

za volební komisi

Klára KuběnováNovinky