Doplnění primy 8G

Do 15. 5. 2019 neodevzdali zápisový lístek tři přijatí uchazeči o primu osmiletého gymnázia (2019/2020).

Dodatečně přijati (na základě autoremedury - § 87 zákona 500/2004 Sb., správní řád) byli uchazeči, kteří se umístili na 21.–23. místě a podali žádost o přijetí v případě volných míst.

Jde o uchazeče s ev. čísly:

00022019

00192019

00522019

Zápisový lístek, podepsaný zákonným zástupcem a přijatým uchazečem, je nutné odevzdat do 30. 5. 2019, a to v kanceláři školy každý pracovní den v době 8:00–16:00.

Dne 16. května 2019

Petr Karas, ředitel Lauderových školNovinky