Dopis paní Loukotové

Vážená paní ředitelko,


ráda bych touto cestou poděkovala Vám a paní učitelce Gafně za včerejší schůzku i vyčerpávající informace o nastávajícím šk. roce, pro nás, rodiče příštích primánů, velice zásadních a myslím si i velice povzbudivých.


Dále se dne 10. 6. 2009 uskutečnila besídka 1. a 2. třídy ZŠ s programem, který tvořily děti spolu s rodiči. Myslím, že všichni se k úkolu postavili velice zodpovědně a jednotlivá čísla zvládli bravurně. Všichni jsme se báječně bavili a více poznali jeden druhého. Chtěla bych svým jménem poděkovat škole za organizaci akce a rodičům a dětem projevit hluboký obdiv a uznání nad jejich výkony. Obzvlášť bych poděkovala rodině Fousových, která vlastnoručně zajistila úžasné občerstvení.
Děkuji a doufám, že spolupráce školy s rodiči bude i nadále probíhat v tomto pozitivním duchu.


Miriam LoukotováNovinky