Dodatečná přijetí

Po lhůtě k odevzdání zápisových lístků (15. 5.) nám nepřišly tři.
Tím se uvolnila odpovídajícím způsobem kapacita naší budoucí primy. Už jsme nabídli místa třem dalším v pořadí (21.–23.), jedna z těchto uchazeček je však již přijata na jiné gymnázium, tedy uvolnilo se čtvrté místo (24.). Ti již zápisový lístek odevzdali, kapacita je naplněna. Pokud by se ještě místo uvolnilo (někdo z přijatých by si vzal zápisový lístek zpět), budeme oslovat rodiče dalších uchazečů.

V Praze dne 18. 5. 2017

Petr Karas, ředitel školyNovinky